Zla Maćeha

Bio nekakav čovek vrlo bogat i imao zlu i preopaku ženu s kojom se drugi put venčao, a imao je od prve žene samo jednu šćer blagu kao andio, dobru kao kruh, da joj...

Đavo i njegov šegrt

Bio jedan čovek pa imao jedinca sina. Ovaj sin reče jedan put ocu:  „Babo, šta ćemo raditi? Ja ovako ne mogu živeti; nego idem u svet da učim kakav zanat. Vidiš kako je danas:...